Vinds- och källarförråd

 

Till lägenheten finns i regel källar- eller vindsförråd. Tänk på att inte förvara dyrbara saker där. Tänk på att det kan vara fukt i källaren, vilket kan förstöra saker du förvarar där. Placera därför inte kartonger och föremål direkt på golvet eller mot en vägg. Förvara er egendom i lägenheten eller i källar-/vindsförråd, inte utanför. Bildäck är förbjudet att förvara i förråden då de utgör stor fara vid händelse av brand.