Kv. Väljaren 12

Kungsvägen 65
Denna fastighet ligger i det bolag som heter Väljaren AB. Denna fastighet har endast kommersiella ytor, idag utgörs butiksytorna av ett gym och en bank i gatuplan. Kontor, HVB-boende samt övernattningslägenheter inryms på de övriga våningarna.