Om Företaget

Hogstadius fastigheter KB, Väljaren AB och Stenhuset i Mjölby KB är drivs av samma organisation. Vi erbjuder fina hyresrätter samt bra butiks- och kontorslokaler i centrala Mjölby. Historien startar i början på 1900-talet då Kanikegården skulle byggas i centrala Mjölby. Fastigheten finns fortfarande kvar i företagens bestånd och det är viktigt för oss att bevara dess ursprung i den mån det tillåter. Det innebär för hyresgästerna bland annat unika planlösningar och ingen lägenhet är den andre lik.

Vi brinner för välmående fastigheter och för oss är det viktigt att våra hyresgäster trivs. Detta försöker vi uppnå genom lyhördhet och att erbjuda en hög servicegrad genom den personliga kontakten. Vi har egen anställd personal som sköter fastighetsskötsel och underhåll. Vi besiktar och visar själva våra lägenheter och lokaler. 

Vi förvaltar idag cirka 14 000 kvadratmeter med cirka 80 lägenheter och 30 butiks- och kontorslokaler, alla belägna i centrala Mjölby.

Vår affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla vårt bestånd på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Vi värdesätter ordning och reda och jobbar för en trygg och säker boendemiljö.