Om Företaget

Hogstadius fastigheter KB, Väljaren AB, Stenhuset i Mjölby KB och Rättvisan i Mjölby AB drivs av samma organisation. Vi erbjuder fina hyresrätter samt bra butiks- och kontorslokaler i centrala Mjölby. Vi drivs av utveckling och tar ett stort ansvar för miljön både inom beståndet och i rummet mellan husen. En trivsam miljö skapar trygghet och ger goda förutsättningar för tillväxt. Vi förvaltar idag cirka 16 000 kvadratmeter med cirka 90 lägenheter och 45 butiks- och kontorslokaler, alla belägna i centrala Mjölby.

Historien startar i början på 1900-talet då Kanikegården skulle byggas i centrala Mjölby. Fastigheten finns fortfarande kvar i företagets bestånd och det är viktigt för oss att bevara dess ursprung  samtidigt som förädling och utveckling driver oss att skapa attraktiva miljöer. 

Vi brinner för välmående fastigheter och för oss är det viktigt att våra hyresgäster trivs. Detta försöker vi uppnå genom lyhördhet och att erbjuda en hög servicegrad genom den personliga kontakten. Vi har egen anställd personal som sköter fastigheterna och dess underhåll. Vi besiktar och visar själva våra lägenheter och lokaler. 

Vår affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla vårt bestånd på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Vi värdesätter ordning och reda och jobbar för en hållbar, trygg och säker boende- och verksamhetsmiljö. Vi skapar attraktiva rum i stadskärnan där människor ska mötas och trivas!