Bra att veta vid utflyttning

 

Säg upp din bostad så fort du vet att du skall flytta, uppsägningstiden är 3 månader, räknat från den sista i den månad som uppsägningen sker. Det innebär att om du säger upp ditt kontrakt exempelvis 16 april, så räknas uppsägningstiden från den 30 april. Avtalet upphör då att gälla tre månader senare d.v.s. 1 augusti. När det är dags att flytta måste du lämna lägenheten samt alla nycklar och eventuellt andra saker som ingått i hyresavtalet senast kl. 12 den första vardagen i månaden, om inget annat har överenskommits med hyresvärden. 

Tänk på att du är skyldig att låta din lägenhet visas på lämplig tid för kommande hyresgäster under din uppsägningstid. Vi är alltid med vid visning och vi kan visa den utan att ni är hemma. Vi visar aldrig en lägenhet utan innevarande hyresgästs medgivande. 

Vid utflyttning görs alltid en besiktning för att bedöma lägenhetens skick och för att kontrollera att den är välstädad. Har skador och slitage uppkommit, till exempel skador på golv eller tapeter, fettfläckar eller plugghål, under din hyrestid skall detta åtgärdas innan avflyttning och det skall utföras fackmannamässigt. Om skador och slitage som du ansvarar för inte har åtgärdats innan avflyttning kan vi komma att kräva dig på ersättning för vad det kostar att åtgärda lägenheten.