Bra att veta vid inflyttning

 

Tillträde och nycklar har du rätt till kl. 12 den första vardagen i aktuell inflyttningsmånad. Tänk på att ha hemförsäkring tecknad, olyckor händer lätt och utan hemförsäkring kan det bli mycket dyrt. Om en olycka händer i din lägenhet och drabbar fastighetens eller grannarnas egendom kan du bli ersättningsskyldig. Vid inbrott i lägenhet eller lägenhetsförråd skall polis och försäkringbolag kontaktas. Bolagens försäkringar täcker endast fastighetsskador. 

Elavtal tecknas hos MKN: 0142-855 85, ha lägenhetens adress samt lägenhetsnummer tillgängligt. Detta skall vara klart vid inflyttning. 

Glöm inte att adressändra, flytta telefon, tidning etc. För detta krävs ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer som du hittar på kontraktet under rubriken "Officiellt nr".

Hyran betalas alltid i förskott. Den siste i varje månad skall hyran betalas för kommande månad. Till exempel skall hyran för maj betalas senast den sista april.
Missköter du detta vid flera tillfällen riskerar du att bli uppsagd. Händer något extraordinärt i ditt liv ta kontakt med oss så kanske vi gemensamt kan göra upp en avbetalningsplan.