Måla och tapetsera

 

Hyresvärden är skyldig att måla och tapetsera med skäligt tidsmellanrum. Detta hindrar inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar i din lägenhet. Men tänk på att arbetet skall utföras fackmannamässigt. Du kan bli ersättningsskyldig om arbetet inte är utfört på detta sätt, om fel material är valt eller om färgsättning eller mönster är extrem. Prata gärna med oss om du går i dessa tankar! Tar du bort innerdörrar, skåpsluckor, hatthylla eller liknande spara dessa då de är hyresvärdens egendom. De skall även återmonteras vid utflyttning.