Hyrespolicy

 

Hos Hogstadius fastigheter, Väljaren AB och Stenhuset i Mjölby KB har alla samma möjligheter att söka bostad eller verksamhetslokal. Vi verkar för att hitta bra och hållbara sammansättningar av hyresgäster vilket främjar Mjölbys positiva utveckling. Det är viktigt för oss att våra hyresgäster trivs! Nedan kan ni läsa vilka krav vi                                                                  initialt ställer på sökanden.

  • Sökande måste ha fyllt 18 år
  • Den sökande skall själv infinna sig på visningen så att vi får en chans att lära känna varandra.
  • Kreditupplysning genomförs alltid innan uthyrning.
  • Den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet ska vara minst tre gånger årshyran för hyresrätten. Det är upp till den sökande att styrka sin inkomst.
  • Den sökande får inte ha några betalningsanmärkningar och anses kreditvärdig. Föreligger tveksamheter krävs borgensförbindelse. Finns obetalda hyror hos oss eller hos annan hyresvärd skall dessa regleras innan hyresavtal tecknas.
  • Den sökande ska kunna visa upp goda referenser från nuvarande hyresvärd och arbetsgivare.
  • Hyresgäster skall ha gällande hemförsäkring.