Sophantering

 

Hushållssopor och källsortering lämnas i avsedda kärl eller sopbehållare. Grovsopor och större emballage såsom flyttkartonger, emballage från nyinköpta möbler eller gamla möbler tar du själv hand om. Återvinningscentral finns i Hulje. Det förekommer ofta att emballage eller möbler olovligen lämnas i grovsoprummet när någon flyttar                                                            in eller ut ur en lägenhet. Vi debiterar den in-/utflyttande                                                  för bortforsling av dessa grovsopor.  

 

Hulje återvinningscentral, Omlastarevägen 3B, 595 94 Mjölby

På återvinningscentralen lämnar du farligt avfall, elavfall, grovsopor och trädgårdsavfall.