Felanmälan 

 

Upptäcker du att något är ur funktion i din lägenhet eller i övriga utrymmen i och kring fastigheten skall detta anmälas till fastighetsskötaren måndag till fredag 09:30-09:45. Är det akuta fel som vattenläcka, rejält avloppsstopp eller allvarligt elfel skall det anmälas direkt, oavsett dag och tid. Akuta felanmälningar görs på dagtid under vardagar i första hand via fastighetsskötarens telefon 0730-540951. Vid akuta fel, utanför fastighetsskötarens ordinarie arbetstid, ring till Ebba 0709-515169 eller Thomas 0708-519856.