Sophantering

Hushållssopor lämnas i avsedda kärl eller sopbehållare. Grovsopor tar du själv hand om. Återvinningscentral finns i Hulje. Det förekommer ofta att möbler olovligen lämnas i grovsoprummet när någon flyttar in eller ut ur en lägenhet. Vi debiterar den flyttande för bortforsling av dessa grovsopor.  

 

Hulje återvinningscentral, Omlastarevägen 3B, 595 94 Mjölby

På återvinningscentralen lämnar du farligt avfall, elavfall, grovsopor och trädgårdsavfall.Återvinningsstation, korsningen Kanikegatan/Skänningevägen

Här slängs tidningar samt förpackningar av glas, papper, metall och plast.